Video on valminud Tiigervisioon reklaamibüroo tellimisel. Pilt Ruudus tööks oli videomontaaž.